Vega är en fiktiv varelse som klev ut ur ett konstverk: Vem vill bli slängd på tippen? Vega har inget att försvara. Inget att bevisa. Inga vänner eller ovänner. Ingen historia eller framtid. Vega har ingen plats eller roll i samhället. Vega undersöker genom detta projekt hur ett samhälle fungerar. Vegas syfte, mål och ursprung är okänt.